company logo

Szukaj

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 17.00

Adres:
Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
16-400 Suwałki
ul. Putry 4b
tel. 87 567 15 54 - sekretariat


*Urszula Rutkowska - dyrektor

e-mail: dyrektor@p8.suwalki.eu

*Beata Kamińska – intendent

*Klaudia Buraczewska – pomoc administracyjna/referent

e-mail: sekretariat@p8.suwalki.eu

*Marta Wasilewska - prowadzenie strony internetowej

e-mail: strona.p8@gmail.com

 

 

 


Napisz do nas

Zapraszamy i czekamy na Was!

Diagnoza w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach szansą na sukces w szkole Drukuj

diagnoza img 1111.af22b3d8b19547e3ed67ff6095d73426

Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, której celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole nauczycielki przeprowadzą analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole czyli diagnozę przedszkolną. Tą diagnozą zostają objęte wszystkie dzieci 6-letnie.

Celem diagnozy jest opracowanie systemu gromadzenia, analizy i przetwarzania informacji dotyczących rozwoju dzieci 6-letnich, który ma za zadanie pomóc:

 • Rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Nauczycielom przy opracowaniu programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
 • Pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czym jest diagnoza?

Według M. Nawrot: „Diagnoza pedagogiczna jest opisem i wyjaśnieniem sposobów rozpoznawania sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka, w tym zwłaszcza zmian, jakie w nim zachodzą pod wpływem oddziaływania pedagogicznego."
Diagnoza stanowi punkt wyjścia pracy nauczyciela, pozwoli na uchwycenie wielkości zmian dokonanych w dziecku i określenie, co dalej należy zrobić by wspierać jego rozwój.

Metody diagnozowania rozwoju dziecięcego:

Najpełniejsze informacje o dziecku można uzyskać:

 • obserwując zachowania w różnych sytuacjach: zabawy spontaniczne, manipulacyjne, ruchowe, kiedy dziecko jest nie skrępowane obecnością dorosłego;
 • obserwując działania dzieci z udziałem nauczyciela: reakcja na obecność dorosłego, stosunek do zadań, motywacja, zasób wiadomości, metody pracy dziecka;
 • analizując wytwory działalności dziecka: rysunki, konstrukcje, układanki, które informują o emocjach dziecka, pozycji w rodzinie, wiedzy o świecie, usprawnieniu motorycznym, charakterze, rozwoju intelektualnym;
 • analizując wypowiedzi dziecka, udzielanie pomocy innym, co jest źródłem informacji o rozwoju języka;

Gromadzenie danych i informacji do diagnozy uzupełniamy rozmową z rodzicami, wywiadem, testem.

Etapy diagnozy:

 1. Październik
  Przeprowadzenie obserwacji wstępnej
  Ustalenie kierunku pracy indywidualnej z dzieckiem
 2. Listopad
  Zapoznanie rodziców z wynikami wstępnej diagnozy
 3. Listopad/maj
  Realizacja działań edukacyjnych, praca indywidualna z dzieckiem zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, współpraca ze specjalistami.
 4. Maj/czerwiec
  Diagnoza końcowa indywidualna i na poziomie grupy.  
  Przekazanie informacji rodzicom.

Rodzice będą systematycznie informowani o wynikach diagnozy, co pozwoli na ujednolicenie działań wspierających dziecko zarówno w domu jak i w przedszkolu.

Korzyści wynikające z przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej:

Wyrównanie startu szkolnego

 • Rozpoznanie potrzeb i możliwości dziecka.
 • Rozpoznanie umiejętności społecznych m.in. relacji w grupie, radzenia sobie  z emocjami,  sytuacjami trudnymi i nowymi.
 • Indywidualizacja w doborze metod pracy.
 • Zapewnienie potrzebnych doświadczeń edukacyjnych i społecznych.
 • Zapobieganie niepowodzeniom  szkolnym.

„Równy start to udzielenie takiej pomocy
stworzenie takich warunków,
by dziecko mogło w pełni wykorzystać swe dotychczasowe doświadczenie
w procesie nabywania nowych wiadomości i umiejętności.”

Prof. Anna Brzezińska

plastyka.3ab102fb86790a61130a1fa6bbcf65d7

Więcej informacji:


Interpretacja jakościowa wyników diagnozy końcowej w roku szkolnym 2021/2022 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy wstępnej w roku szkolnym 2021/2022 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy końcowej w roku szkolnym 2020/2021 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy wstępnej w roku szkolnym 2020/2021 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy wstępnej w roku szkolnym 2019/2020 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy końcowej w roku szkolnym 2018/2019 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy wstępnej w roku szkolnym 2018/2019 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy końcowej w roku szkolnym 2017/2018 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy wstępnej w roku szkolnym 2017/2018 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy końcowej w roku szkolnym 2016/2017 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy wstępnej w roku szkolnym 2016/2017 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy końcowej w roku szkolnym 2015/2016 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy wstępnej w roku szkolnym 2015/2016 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy końcowej w roku szkolnym 2014/2015 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy wstępnej w roku szkolnym 2014/2015 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy końcowej w roku szkolnym 2013/2014 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy wstępnej w roku szkolnym 2013/2014 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy końcowej w roku szkolnym 2012/2013 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy końcowej w roku szkolnym 2011/2012 (PDF)

Interpretacja jakościowa wyników diagnozy końcowej w roku szkolnym 2010/2011 (PDF)

 

 

 

 

I

 


© 2008-2014 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałach, Autor strony: Karol Grudziński