company logo

Szukaj

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 17.00

Adres:
Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
16-400 Suwałki
ul. Putry 4b
tel. 87 567 15 54 - sekretariat


*Urszula Rutkowska - dyrektor

e-mail: dyrektor@p8.suwalki.eu

*Beata Kamińska – intendent

*Klaudia Buraczewska – pomoc administracyjna/referent

e-mail: sekretariat@p8.suwalki.eu

*Marta Wasilewska - prowadzenie strony internetowej

e-mail: strona.p8@gmail.com

 

 

 


Napisz do nas

Zapraszamy i czekamy na Was!

Programy edukacyjne Drukuj

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020

Zajęcia edukacyjne

Program

Autor/autorzy

Numer w przedszkolnym zestawie programów

Realizowany

Wychowanie przedszkolne

„Trampolina. Program wychowania przedszkolnego”

Małgorzata Janiak, Kamila Witerska

Wyd. PWN

P.8.PZP 1/2020/2021

gr. 4A, 4B, 4C, 5-latki, 5/6-latki, 6-latki 

Religia

Ks. Robert Ludwiniak

"Kochamy dobrego Boga"

 

AZ-0-01/10

WAM - Kraków

zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 09.06.2010 r.

5/6-latki, 6–latki

Język angielski

mgr Elżbieta Stankiewicz

"English Play Box”

Dorota Sikora - Banasik

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim 

P.8.PZP 2/2020/2021

gr. 4A, 4B, 4C, 5-latki, 5/6-latki, 6–latki

 

 

PROGRAMY WŁASNE

L.p.

Program

Autor/autorzy

1

Program zajęć plastycznych dla dzieci 5, 6-letnich "Mały artysta"

Irena Grudzińska

2

Program edukacji europejskiej dla dzieci 6-letnich "Mali Europejczycy".

Bożena Jaworska

3

Program czytelniczy "Mały czytelnik".

Krystyna Zazulińska

4

Program działań adaptacyjnych dzieci w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi "W ósemce dzieci nie płaczą".

Bożena Jaworska

Urszula Rutkowska

5

Program zajęć teatralnych dla dzieci 5, 6-letnich Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi.

Urszula Rutkowska

6

Sześciolatki i matematyka.

Małgorzata Lewczuk

7

Program edukacji ekologicznej "Mali przyrodnicy".

Jolanta Burdyn

8

Wspieranie Rozwoju Mowy Metoda Dobrego Startu.

Dorota Klaus

9

"Bezpieczny Przedszkolak".

Małgorzata Lewczuk

10

Program zajęć logopedycznych – profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna.

Marta Mentel

11

„Teatr Małego Przedszkolaka” – program kółka teatralnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Małgorzata Lewczuk

12

„Komputer w przedszkolu” – program zajęć rozwijających zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym obsługą komputera.

Marta Wasilewska

13

Program koła matematycznego z wykorzystaniem elementów metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Marzena Baltaziuk

14

Ramowy plan zajęć z tańca ludowego w przedszkolu.

Agnieszka Brzozowska

15

Program edukacji regionalnej dla dzieci przedszkolnych „Suwałki – moje miasto”.

Marta Górska

16

"Co o dobrym wychowaniu każdy przedszkolak wiedzieć powinien, czyli zasady i rady dotyczące ogłady".

Anna Gorlo, Aleksandra Zielińska

 

 INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Lp.

Innowacja

Autor
1 Innowacja organizacyjna: „Czytające przedszkolaki” w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych w grupie dzieci 5 i 6-letnich. Maria Jolanta Starzyńska
2 Innowacja metodyczna: „Z piosenką w przedszkolny świat” - rozwój kompetencji wokalnych dzieci w wieku przedszkolnym. Iwona Gwiazdowska
3 Innowacja metodyczna: „Klinika wesołego języka” – zabawy logorytmiczne stymulujące rozwój mowy dzieci. Marta Mentel
4 Innowacja metodyczna: Program percepcyjno-motoryczny „Ruch dla uczenia się - MOVE TO LEARN” jako metoda wspomagająca rozwój dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Sylwia Izdebska
5 Innowacja metodyczna: ,,Mruczący terapeuta” – felinoterapia, jako metoda wspomagająca rozwój dzieci autystycznych. Marta Górska
6 Innowacja metodyczna: „Fascynujący świat programowania - mali programiści” - nauka programowania i kodowania dla dzieci w wieku przedszkolnym. Marta Wasilewska

 

 

dinusProgram Edukacji Antynikotyniowej pt. „Czyste Powietrze”

 Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 wzięło udział w projekcie „Czyste powietrze wokół Nas” organizowanym pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od najmłodszych lat należy uczyć dzieci umiejętności radzenia sobie z zachowaniami, które mogą być dla nich szkodliwe. Dzieci powinny wiedzieć, że mają prawo powiedzieć „nie” dorosłemu, który sięga po papierosa w ich pobliżu.

Głównymi celami projektu były:
Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycja na dym tytoniowy.
Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionym pomieszczeniu lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 

produkty eko"Skąd się biorą produkty ekologiczne?” – program edukacyjny

Program edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne?” opracowany został przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedszkolaki podczas zajęć oraz zabaw dowiedziały się czym są produkty ekologiczne, jak wygląda proces ich powstawania oraz jakim symbolem są oznaczone. Wspólnie rozpoznawaliśmy poszczególne produkty spożywcze, szukając na nich symbolu listka złożonego z gwiazdek. Przypomnieliśmy sobie zasady zdrowego odżywiania oraz piramidę żywienia. Nie zabrakło również wspólnego przygotowywania zdrowych pyszności, m.in. soku marchwiowo-jabłkowego. Zdobytą wiedzę oraz umiejętności będziemy mogli stosować w codziennym życiu.

 

na widelcu"Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu" – realizacja programu edukacyjnego

Program edukacyjny polegający na realizacji zajęć obejmujących tematykę zdrowego żywienia i gotowania.  Wspiera on dzieci w budowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

XI - "Dlaczego jedzenie jest ważne?”

I - "Skąd bierze się jedzenie?"

III - "Dlaczego warto umieć gotować, czyli przygoda w kuchni”.

 

 

EMOCJE„Emocje i uczucia - jak sobie z nimi radzić” - PROJEKT EDUKACYJNY

Dzieci z grup 5 i 6- letnich oraz ich rodzice uczestniczyli w realizacji projektu „Emocje i uczucia- jak sobie z nimi radzić”. W ramach projektu odbyły się zajęcia edukacyjne w grupach, spotkania otwarte z dziećmi i rodzicami oraz spotkanie warsztatowe dla rodziców. Głównym celem projektu było ukształtowanie u dzieci adekwatnego obrazu własnej osoby, wzrost rozumienia odczuwanych przez siebie i innych emocji oraz okazywania ich w sposób akceptowalny społecznie.

Realizacja: „Emocje i uczucia - jak sobie z nimi radzić”

 

zdrowo jem„Zdrowo jem, więcej wiem” - PROJEKT EDUKACYJNY

To ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych objęty Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser-Dudy. Prowadzony jest od 2010 roku i od samego początku towarzyszy mu troska o zdrowie młodego pokolenia. Dzięki bogatej, wieloaspektowej i spójnej formule projekt doskonale wpisuje się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat drastycznie zmienił się styl życia dzieci – spożywają one zbyt dużo wysokoenergetycznych pokarmów (chipsów, batonów, fast foodów, słodkich napojów gazowanych), a wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła trzykrotnie. Wiadomo jednak, że te zgubne w skutkach tendencje można odwrócić.

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

ETAP I - JESIEŃ

 

 

projekt mis„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole przystąpiło do MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”
Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. przy współpracy z wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l)rozwijanie współpracy między nauczycielami przedszkoli biorących udział.

 

Zobacz: „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

 

 

mistrzowiekodowaniaMISTRZOWIE KODOWANIA

 Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach/przedszkolach. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by prowadzić zajęcia programowania podczas zajęć edukacyjnych.

Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.

„Code Week 2016”

Szkolenie nauczycieli „Kodowanie na dywanie”

 

puchatek

 

 

 

 

 

 AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

 

Już po raz kolejny przystąpiliśmy do „Klubu Bezpiecznego Puchatka”, ogólnopolskiego programu edukacyjnego, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych. Dzieci wkraczają w nową rzeczywistość, która wymaga od nich większej samodzielności i odpowiedzialności. Poznawanie świata, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie ważnych umiejętności, to czas wspaniałej przygody, warto więc go wykorzystać nie szczędzą starań, by chronić dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji.
Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji uda się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

CELE PROGRAMU: 

- Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci.
- Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.
- Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
- Zwrócenie uwagi nauczycieli oraz dyrektorów placówek na konieczność edukowania dzieci w zakresie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa.
- Przekazywanie treści edukacyjnych poprzez zabawę (ćwiczenie efektywnego zapamiętywania, trening koncentracji, nauka selekcji informacji, rozwijanie kreatywności).cztery zywioly„CZTERY ŻYWIOŁY - DZIECI NATURY”

 

Organizatorem Projektu edukacyjnego „Cztery żywioły – dzieci natury” jest Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach oraz Wigierski Park Narodowy.
Koordynatorami projektu są nauczyciele Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi: Bożena Jaworska, Marta Górska oraz starszy specjalista ds. edukacji z Wigierskiego Parku Narodowego – Katarzyna Łukowska.
Uczestnikami projektu edukacyjnego „Cztery żywioły – dzieci natury” są dzieci wszystkich grup przedszkolnych: 3-4 latki, 4 latki, 4-5 latki, 5 latki, 6 latki.
Projekt edukacyjny „Cztery żywioły – dzieci natury” realizowany będzie w okresie od lutego 2015 do maja 2015 roku. Projekt jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, Planem pracy przedszkola na rok szkolny 2014/2015 oraz Programem wychowania przedszkolnego „Dziecko w swoim żywiole” wydawnictwa Nowa Era dopuszczonego do realizacji w przedszkolu.
Celem ogólnym projektu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłość życia na Ziemi. Działania edukacyjne poparte obserwacją i osobistym doświadczeniem dają najlepsze rezultaty, gdyż opierają się na działaniu i przeżyciach emocjonalnych, a przez to zapadają w pamięć na całe życie. Wychodząc poza „Ja” dziecko podąża w kierunku kolejnych drogowskazów: ziemia, ogień, woda i powietrze. Są to żywioły najbardziej uniwersalne, powszechne i niepodważalne elementy rzeczywistości.
Każdego miesiąca począwszy od marca 2015 roku dzieci będą poznawać skutki działalności żywiołów: ziemi, wody, ognia oraz powietrza.
Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
- wycieczki do Wigierskiego Parku Narodowego;
- spacery połączone z obserwacją;
- zabawy badawcze;
- zajęcia inspirowane przez nauczycieli;
- zajęcia otwarte z udziałem rodziców;
- prace społeczno – użyteczne;
- wykłady z tematyki proekologicznej;
- filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne ;
- konkursy plastyczne.

Projekt edukacyjny „CZTERY ŻYWIOŁY - DZIECI NATURY" (PDF)

 

DI

Program Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni to program kreatywnego myślenia, dający możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni.


“Patrz tam gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć nie potrafią”.

Nasze przedszkole przystąpiło do międzynarodowego programu Destination Imagination - Oczyma Wyobraźni. Stworzona została drużyna, która pod okiem trenera odkrywa i rozwija pokłady własnej wyobraźni oraz kreatywności. Ponadto w ramach projektu stosuje się charakterystyczne dla tego programu techniki motywujące do aktywności twórczej w pracy drużyny, jak również podczas codziennych zabaw i gier w grupach przedszkolnych. Program zakłada, iż jednym z wyznaczników sukcesu w dorosłym życiu jest kreatywność, będąca wrodzoną cechą każdego człowieka. Poprzez jej rozwijanie, kształtujemy umiejętność wychodzenia poza schematy i szablony myślowe, tym samym wychowując człowieka o otwartym, twórczym umyśle. Pamiętajmy, że „logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B, wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie” (A.Einstein).

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie problemów. Działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach. Skupia rocznie 20 000 uczestników. Daje możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. Jest też ekscytującą przygodą dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i talenty.

DI bazuje na koncepcji myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci do podejmowania procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne strony. Nawiązuje do koncepcji inteligencji wielorakich H. Gardnera, zakładającej, że inteligencja jest dynamiczna i wielopłaszczyznowa. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.

W programie odkrywane są często ”nieoszlifowane diamenty”, a dzieci o różnorodnych predyspozycjach stają się: technikami, naukowcami, aktorami, analitykami, komikami, językoznawcami, muzykami.

DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas rozwiązywania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy i pracy zespołu.

Uczestnicy programu:

 • rozwijają kreatywność i myślenie krytyczne;
 • uczą się stosowania metod i narzędzi twórczego myślenia do rozwiązywania problemów w praktyce;
 • rozwijają umiejętność współpracy w grupie, skutecznej komunikacji i prezentacji/ autoprezentacji;
 • kształcą umiejętności przywódcze;
 • uczą się rozpoznawać, używać i rozwijać różnorodne własne umiejętności i zdolności;
 • uczą się odwagi w myśleniu, podejmowania ryzyka, stawiania celów i wytrwałości w dążeniu do nich;
 • uczą się samodzielności w myśleniu i działaniu, odpowiedzialności, tolerancji dla odmiennych pomysłów i poglądów;
 • zyskują poczucie sprawstwa i ogromną satysfakcję z własnych osiągnięć, zwiększają poczucie własnej wartości.

W skrócie uczestnictwo w programie DI to… Wyzwania …Nauka przez Przeżywanie… Poznawanie… Eksperymentowanie… Poszukiwanie… Tworzenie… Kreatywność… Praca zespołowa… Przyjaźń… Przygoda… Zabawa… Rozwój … Podróż w Wyobraźnię… Rezultaty, które cieszą…

„W XXI wieku walutą będą pomysły”
(Peter Drucker)

 

maskotka PROJEKT EDUKACYJNY „DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”

 

Nasza placówka jest uczestnikiem programu „Dzieciństwo bez próchnicy”. Program jest inicjatywą współfinansowaną w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu, w ramach współpracy Szwajcarii z nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia. Swoim zasięgiem obejmuje teren całego kraju.

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:
1. poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat
2. wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

„Dzieciństwo bez próchnicy” oferuje szereg korzyści zarówno dla przedszkoli, jak i przedszkolaków oraz ich rodziców. Przedszkola, które zdecydują się na udział w projekcie, otrzymają atrakcyjne pakiety edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z najmłodszymi. Nauczyciele zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności, które pomogą im urozmaicić prowadzone przez siebie zajęcia.
Z kolei rodzice i dzieci dowiedzą się, w jaki sposób prawidłowo dbać o zęby oraz otrzymają szereg materiałów edukacyjnych.

 

Akademia Zdrowego Przedszkolaka

akademia zdrowAkademia Zdrowego Przedszkolaka to cykl akcji prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowanych przez nauczycieli w placówkach przedszkolnych w całej Polsce. Warsztaty są przeprowadzane podczas zajęć z dziećmi, na podstawie scenariuszy dostarczonych przez Organizatora. Uczymy dzieci głównie poprzez zabawę, ponieważ dla najmłodszych to najlepsza forma przyswajania wiedzy. W akcje staramy się angażować także rodziców - to oni są najważniejszym ogniwem w kształtowaniu i wychowywaniu dziecka. Aby zaktywizować rodziców, przedszkole organizuje spotkania warsztatowe, na które dostarczmy materiały edukacyjne, organizowane są wspólne imprezy na zakończenie każdej akcji, rodzice mają możliwość zaprenumerowania magazynu popularno-naukowego „Wiem! Jak działają dzieci!”, który wspiera inicjatywy Akademii, biorą także udział w konkursach z nagrodami, organizowanych w ramach każdej akcji.

Akcje mają charakter społeczny i dla uczestników są bezpłatne. Służą upowszechnieniu wśród dzieci zdrowych i bezpiecznych nawyków.

http://zdrowyprzedszkolak.pl

 

Każdego roku poruszamy się w trzech szeroko zakrojonych obszarach tematycznych:

Piramida Żywienia Przedszkolaka

piramida zywkoncentruje się wokół zdrowego, wartościowego odżywiania przedszkolaków. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wciąż narastający problem otyłości, który obecnie dotyczy już najmłodszych. Organizatorzy, poprzez zabawy edukacyjne dla dzieci i porady specjalistów żywienia dla rodziców i wychowawców, chcą wpajać przedszkolakom oraz ich opiekunom zdrowe nawyki żywieniowe. Specjalnie na potrzeby akcji została opracowana Piramida Zdrowego Żywienia dla dzieci z grupy wiekowej 3-6 lat – przygotowały ją  dr Anna Harton oraz dr Joanna Myszkowska-Ryciak, specjalistki z Zakładu Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Akcja jest objęta patronatem merytorycznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Zdrowy Przedszkolak

kładzie nacisk na profilaktykę przeziębień i zachorowań dzieci w okresie jesiennym i zimowym (akcja pokazuje, jak ważne jest właściwe ubieranie dziecka, odpowiednie żywienie, dbanie o higienę (w tym także jamy ustnej) oraz aktywność fizyczna dla zachowania zdrowia i wzmocnienia odporności malucha). Pierwsza edycja akcji rozpocznie się 5 listopada tego roku.

Bezpieczny Przedszkolak

pomoc rodzicom w dostrzeżeniu zagrożeń czyhających na dziecko w czasie wakacji i ferii zimowych oraz  wskazanie, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, na jakie każdego dnia jest narażone (bezpieczny wypoczynek nad wodą, w lesie i w górach, bezpieczna podróż, wskazówki dla dziecka, jak się zachować, gdy się zgubi). Uświadamiamy także same dzieci, jakich sytuacji powinny unikać, do kogo zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa, uczymy ważnych numerów alarmowych. Patronat merytoryczny nad akcją obejmuje WOPR.

 

Akademia Super Przedszkolaka

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Akademia Super Przedszkolaka” to akcja, której celem jest zwrócenie uwagi dzieci na dwie główne kwestie: zasady zdrowego odżywiania oraz zasady dobrego zachowania się.

Na podstawie przesłanych materiałów w przedszkolach odbywać się będą zajęcia edukacyjne, w trakcie których dzieci dowiedzą się, jak prawidłowo się odżywiać, aby rosnąć zdrowo. Poznają odpowiedzi na pytania: po co jemy? Jak jedzenie wpływa na organizm? Co jeść, by zdrowo rosnąć? W programie pojawią się także tematy dotyczące właściwego zachowania się przy stole, kultury osobistej, relacji z innymi oraz zabawy w grupie.

http://akademia-super-przedszkolaka.pl/

akademia super

 

Zdrowy początek

W przedszkolu realizowany jest program edukacji medycznej „Zdrowy początek”. Podstawowym celem edukacji medycznej jest nabywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności, przekonań i postaw niezbędnych do zachowania zdrowia własnego i innych poprzez:

 • Umiejętność identyfikacji własnych potrzeb zdrowotnych,
 • Dostrzeganie potrzeb zdrowotnych rodziny i środowiska,
 • Umiejętność dokonywania wyborów i podejmowania decyzji na rzecz zdrowia wobec siebie i otoczenia.

Według podstawy programowej wychowania przedszkolnego celem edukacji prozdrowotnej jest kształtowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie, realizacji. „Zdrowy początek” Edukacja medyczna dla przedszkolaków wprowadza dzieci w świat związany ze zdrowiem. Dzieci dowiadują się jak zbudowane jest ich ciało, jak funkcjonują główne narządy oraz zmysły, poznają różne choroby i szkodliwe substancje, które dzieci mogą spotkać na co dzień. Program pokazuje jak w prosty sposób zachęcić dziecko do zgłębiania wiedzy na temat funkcjonowania jego ciała. Pozwala kształtować prozdrowotne przyzwyczajenia i nawyki.

bezp przeds

 

Misja Velvetki

Program edukacyjny „Misja Velvetki” jest zgodny z zaleceniami Narodowego Programu Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Program ma na celu utrwalenie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej. Jednym z jej podstawowych elementów jest właściwa higiena nosa. Ma ona szczególne znaczenie w zapobieganiu grypie oraz infekcjom kataralnym. Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo często są nieświadome istnienia zarazków przenoszonych drogą kropelkową. Właściwe korzystanie z chusteczek higienicznych oraz częste mycie rąk są podstawowymi zasadami higieny osobistej, które powinien przyswoić każdy maluch przed rozpoczęciem nauki w szkole.

http://www.rodzice.pl/pod-naszym-patronatem/Misja-Velvetki-II-etap-programu-zakonczony.html

misja velv

 

Akademia Aquafresh

Jest to już II Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków koncentrującym się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Uczenie dzieci już od pierwszych lat życia mycia ząbków, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie, jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych. Nadrzędnym celem Akademii Aquafresh jest wykształcenie w dzieciach nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

http://www.akademia-aquafresh.pl/

aquafresh

 

Mamo, Tato wolę wodę!

rogram „Mamo, Tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. IV edycja programu „Mamo, tato, wolę wodę!” została także objęta patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej.

http://www.wolewode.pl/kampania

wole wode

 

Pogromcy zarazków

Program edukacyjny „Pogromcy zarazków”  przygotowanym pod patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.Celem tej inicjatywy jest uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie stanowią dla zdrowia chorobotwórcze zarazki, z którymi stykają się na co dzień oraz kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych. Przedszkolaki poznają sytuacje, w których należy myć ręce oraz mają szansę utrwalić nawyk prawidłowego mycia rąk.

http://www.pogromcyzarazkow.pl/pl/cms/strona-glowna/

pogromcy zar

 

Czyste powietrze wokół nas

Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=11&id=73

czyste pow

 

Święto drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz zainspirowanie uczestników do podjęcia lokalnych działań dotyczących sadzenia i ochrony drzew w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi. Honorowy patronat nad 10-leciem Święta Drzewa Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.

http://swietodrzewa.pl/

swieto drzewa

 

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” jest organizowany przez firmę Tymbark oraz markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przed stawień dla rodziców, i wiele innych ekologicznych działań. Przedszkola, które realizują projekty, otrzymują zaszczytny tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury” potwierdzony Certyfikatem, materiały edukacyjne oraz nagrody i dyplomy dla dzieci.

http://www.przyjacielenatury.pl

kubus przyjac

 

Autochodzik

Programie edukacyjnym w zakresie wychowania komunikacyjnego. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. Zajęcia miały na celu przygotowanie dziecka do samodzielności w ruchu drogowym, poprzez zabawę dzieci uczyły się jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Dzieci bawiły się wspaniale w kolorowym miasteczku drogowym, zdobywały swoje pierwsze prawo jazdy, były „przejażdżki” mini-samochodzikami, konkursy sprawnościowe i „egzamin” z wiedzy na temat ruchu drogowego.

http://www.autochodzik.pl/

autochodzik

 

Dodaj  język polski do ulubionych
Usuwając bariery w komunikacji, zapobiegasz izolacji

Zgodnie z jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 jakim jest: „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat” realizujemy projekty edukacyjne w zakresie działań logopedycznych pt. „Dodaj język polski do ulubionych” oraz„Usuwając bariery w komunikacji, zapobiegasz izolacji” . Poprzez udział w programach będziemy wspierać dzieci z wadami wymowy, dbać o językową poprawność oraz aktywnie uczestniczyć w projekcie logopedycznym, gdyż wiemy, jak poważną barierą w komunikacji werbalnej są problemy z prawidłową wymową głosek. Zależy nam na wychwytywaniu i eliminowaniu wad wymowy oraz dbałości o poprawność językową naszych wychowanków. Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.

http://cms.prolex.nazwa.pl/oswiata/611-dodaj-jzyk-polski-do-ulubionych

jezyk polski

 

Cała Polska Czyta Dzieciom

W rozwoju i wychowaniu dziecka przypisujemy ważną rolę kontaktom z książką. Trudno bez systematycznego kontaktu z książką o mądrego, wykształconego człowieka, ciekawego świata. Nasze przedszkole należy do klubu czytających przedszkoli i realizuje program „Cała Polska czyta dzieciom”. Pogram powstał w ramach realizacji zadań społecznej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, jest realizowany we wszystkich grupach wiekowych.  W ramach cyklu spotkań pt.: ,,Czytające przedszkolaki’’, rodzice przychodzą do przedszkola, czytają dzieciom ulubione bajki.
Głównymi celami programu jest:

 • kształtowanie u dzieci zainteresowań czytelniczych,
 • propagowanie literatury dziecięcej polskich i zagranicznych autorów,
 • rozwijanie aktywności twórczej dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności  w sferze rozwoju słownictwa, wyobraźni.

W ramach programu organizujemy wystawy książek w poszczególnych grupach (kąciki książkowe, tematyczne). Większość pozycji pochodzi z licznych zbiorów własnych przedszkola nieustannie poszerzanych (w tym Wielka Skarbnica Bajek ciągle aktualizowana o nowe tytuły)

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/o-programie2

polska czyta

 

Czytaj dzieciom, bo warto…

Nasze przedszkole przystąpiło do I Edycji Ogólnopolskiej Kampanii i chyba nie trzeba już nikogo przekonywać do tego, że głośne czytanie dzieciom przynosi wiele pozytywnych skutków. Warto jednak o tym przypominać i z takim właśnie założeniem przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii.

Czytanie dziecku to nie tylko przyjemność, czy często skuteczny sposób na ukołysanie go do snu. To również forma wspólnego spędzania czasu, zacieśniania więzi rodzinnych i stymulowanie rozwoju młodego mózgu. Głośne czytanie wspomaga mowę u dziecka i poszerza słownictwo, uczy koncentracji, rozbudza ciekawość. Gdy czytamy dzieciom opowiadania z różnych stron świata, odkrywamy przed nim różnorodność i bogactwo kultur, uczymy tolerancji i wrażliwości na to, co odmienne. Poprzez czytanie modelujemy u dzieci pozytywne postawy i zachowania, a właściwie dobrane postaci literackie, we wczesnym dzieciństwie mogą stać się w przyszłości wzorcami do naśladowania.

czytajbowarto 2

 

Klub Bezpiecznego Puchatka

bezp puchatek 1Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” realizowany był przez grupę 6-latków. Głównym celem programu było wdrożenie dzieci do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Program ten przygotowywany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

Treść programu obejmuje następującą tematykę:

 • Bezpieczeństwo na drodze
 • Bezpieczeństwo w szkole
 • Bezpieczeństwo w domu
 • Bezpieczny odpoczynek

W ramach realizacji programu w grupie na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych przeprowadzono scenariusze zajęć. W trakcie ich realizacji dzieci zapoznały się z definicją bezpieczeństwa, uczyły się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, na podwórku, na drodze i w szkole. Wykonały zadania praktyczne, ucząc się zgodnej współpracy w grupie.

Realizując program dzieci otrzymały broszury informacyjne dla rodziców oraz książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Dzięki udostępnionym materiałom edukacyjnym, zastosowaniu różnych metod i interesujących środków dydaktycznych pojęcie „bezpieczeństwa” oraz tematyka z nim związana stały się dzieciom bliskie. Zajęcia dostarczyły dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w domu i w szkole. Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od dzieci dużego zaangażowania oraz twórczego myślenia.

Po przeprowadzeniu zajęć oraz po przyniesieniu wypełnionych przez dzieci książeczek, a także udziale w Wielkim Teście, przedszkole nasze nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

 

Dzieciaki Mleczaki

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I szkół podstawowych.

Główne cele programu:

 • Wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę.
 • Wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.

Patronat nad programem „Dzieciaki Mleczaki” objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

dzieciaki mleczaki 1201401-111

 

Przedszkole w ruchu

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w Akcji „Ćwiczyć każdy może”, prowadzonej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Nasze przedszkole zadeklarowało przystąpienie do akcji i wykonanie zadań związanych z rozwijaniem aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W ten sposób powstała mapa Polski pokazująca szkoły oraz przedszkola w poszczególnych miejscowościach zaangażowane w działania upowszechniające zdrowy styl życia. Zmiany na mapie można śledzić na stronie internetowej Roku Szkoły w Ruchu:  www.szkolawruchu.men.gov.pl.

szkola w ruchu

 

 


© 2008-2014 Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałach, Autor strony: Karol Grudziński